МИО-гр.Пазарджик

От 1994г. фирма МИО-гр.Пазарджик е специализирана в производство на хляб и хлебни изделия. Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип.  В стратегията за развитие на фирмата, хората работещи за организацията, са най-ценният й капитал. В „МИО“ ООД работят над 250 служители. Качеството, постигнато във всяко измерение, на всеки етап от веригата: производство, пласмент, дистрибуция, маркетинг, администрация се дължи на иновативното мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм на всеки един от огромното семейство на компанията. Тя е един от лидерите на пазара и продължава да е конкурентноспособна с новите си продукти и изделия. Всеки 10% от печалбата на фирма МИО се предоставят на деца в неравностойно положение.

www.mio.bgКоментарите са изключени.