Мургова и партньори

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ вече над 20 години успешно отстоява интересите на бизнеса, като осигурява правния комфорт и сигурност на български и международни компании, министерства и ведомства. От кантората на адвокат Петя Мургова вярват, че няма голям и малък клиент, голям и малък правен интерес. Затова подхождат към всеки казус с творческо мислене и отдаденост, за да намерят работещо и ефективно решение. Лоялността, почтеността и високият професионализъм са отличителните черти на адвокатското дружество. „Мургова и партньори“ предоставя на клиентите си широк кръг от услуги в областта на търговското и дружественото право. Дружеството предлага на своите клиенти и възможност за цялостно проучване във връзка с реализиране на местни и чуждестранни инвестиции в страната, изготвянето на инвестиционни проекти, тяхното сертифициране, както и консултации във връзка със стартиране и управление на бизнес в страната.

www.murgova.comКоментарите са изключени.