ИА с НАО

Предметът на дейност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) са научните изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготовката на специалисти и докторанти в тази област.

Институтът разполага с две модерни обсерватории за провеждане на астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен и Астрономическата обсерватория (АО) в гр. Белоградчик. Главният телескоп на НАО Рожен е двуметров рефлектор с оптическа система Ричи-Кретиен-Куде. Другите два оптични телескопи на НАО Рожен – 60-см Касегрен телескоп и 50/70 см Шмит телескоп са специализирани за фотометрични наблюдения. През 2005 г. беше въведен в експлоатация разработения и построен в ИА 15-см коронограф на Лио, който е монтиран в слънчевата кула на НАО Рожен. Втората наблюдателна база на института – АО Белоградчик разполага с 60-см огледален телескоп система Касегрен.

Научният състав на ИА с НАО включва: 3 професори, 15 доценти и 13 асистенти, в това число 3 доктори на науките и 25 доктори

ИА с НАО е включен в националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (Решение на МС № 692/21.09.2010 г.). Институтът разработва научни проекти по международни спогодби с Германия, Франция, Белгия, Полша, Австрия, Словакия, Русия, Украйна, Румъния, Унгария, Чехия, Сърбия, Словения, Индия и др. ИА с НАО участва в регионалния комитет по астрономия, SREAC, в мрежата за стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа, Astronet, в европейското астрономическо дружество. НАО Рожен е регистрирана в Европейския портал за научни инфраструктури.Коментарите са изключени.