БФШК

БФШК е юридическо лице с нестопанска цел, вписана в регистъра на организациите с общественополезна дейност на Министерство на правосъдието и лицензирана от Министерство на Физическото възпитание и Спорта.

На 19.07.2011г. БФК официално променя името си на Българска Федерация Шотокан Карате-До (БФШК), а за председател на УС е избран Александър Славков. На 26.08.2011г. БФШК получава лиценз от МФВС.Коментарите са изключени.